Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

Jeśli nie będziesz walczył i sprzeciwiał się złu, to znaczy,m że zostałeś pokonany.

Download PDF