Poznajmy się bliżej

      Możliwość komentowania Poznajmy się bliżej została wyłączona

KAMIL STEPNOWSKI – kandydat na wójta gminy Lelis.

Aktywny samorządowiec, społecznik oraz lider zmian.Od urodzenia związany z gminą Lelis, od 2008 na stałe zamieszkały w Aleksandrowie. Tu także pracuję w małym, rodzinnym zakładzie wędliniarskim.Ciągle podnoszę swoje kompetencję. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy prowadzę szkolenia oraz występuję jako prelegent na konferencjach związanych z tematyką samorządu terytorialnego.  Zwolennik pełnej transparentności i jawności pracy urzędów.

Pełniąc funkcję jako sołtys oraz radny przekonałem się, że dzięki współpracy z mieszkańcami można osiągać wielkie rzeczy.

“…Wierzę w siłę samorządu oraz moc prawdziwej wspólnoty lokalnej. Jako kandydat na wójta chciałbym wraz z Państwem zaplanować lepszą, ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców przyszłość Naszej gminy Lelis…” – mówi sam Kamil Stepnowski

Wykształcenie:

 • Fundacja Batorego (2019 – 2023)
  Program rozwojowy: Pracownia Samorządowa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (2022)
  Studia podyplomowe: Master of Business Administration
 • Uniwersytet w Białymstoku (2022)
  Studia podyplomowe: Administracja publiczna
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (2020)
  Magister pedagogiki, Specjalność: Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
  Tytuł pracy: Wybrane aspekty postrzegania działalności sołtysa jako organu sołectwa będącego jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego
 • Uniwersytet w Białymstoku (2006)
  Licencjat informatyki

Osiągnięcia:

 • „Moja SMART wieś – Wizje i Inicjatywy” – wyróżnienie,
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (2023)
 • „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – I miejsce w etapie wojewódzkim,
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (2022)
 • Sołtys Roku 2020
  Ogólnopolski konkurs Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i “Gazety Sołeckiej” (2021);
 • Wydanie książki: „Aleksandrowo – historia wsi, której nazwa wywodzi się od cara” (2021)
 • “Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych” – wyróżnienie (2017),
  Katedra Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sołtys Roku 2017 powiatu ostrołęckiego – II miejsce,
  Plebiscyt organizowany przez Tygodnik Ostrołęcki (2017)

Funkcje:

 • Radny Gminy Lelis (2018 – obecnie)
  Członek komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji
 • Sołtys sołectwa Aleksandrowo (2016 – 2024)
 • Lider nieformalnej grupy „Aktywne Aleksandrowo (2018 – obecnie)
 • Członek stowarzyszenia „Projekt Radomir” (2018 – obecnie)
Download PDF