Rok 1911 – pokazy bydła

      Możliwość komentowania Rok 1911 – pokazy bydła została wyłączona

Ciekawa notka o postępach gospodarskich na Puszczy Kurpiowskiej znajduje się na łamach gazety Naród z 1911 roku. Pokaz bydła w Kadzidle i Czerwinie. To kolejny przykład postępu kurpiowskiej myśli gospodarczej i pewnej odrębności terenu kurpiowskiego od innych regionów w kraju. W rozwój rolnictwa duży wkład wnosili duchowni, którzy czynnie angażowali się w rozwój różnego rodzaju organizacji rolniczych i społecznych. To była tzw. praca u podstaw, praca organiczna. Zerknijmy sami…

Naród – Wiadomości Codzienne. 1911, № 256 9 listopada str3

Download PDF