Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

“Każdy je ma. To nie oczy, nos, usta czynią człowieka pięknym, ale odległości pomiędzy, czyli proporcje” – Janusz Kapusta

Download PDF