Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

      Możliwość komentowania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci została wyłączona

12 września 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej zerwał konkordat ze Stolicą Apostolską. Tym samym państwo zyskało pełną swobodę działań wobec Kościoła w Polsce. Duchowni stali się niezależni wobec władzy świeckiej. Jednakże nastąpił cały szereg problemów z nauką religi w szkole i rozpoczął się proces sekularyzacji społeczeństwa.

13 września 1945 roku został wydany okólnik przez Ministerstwo Oświaty znoszący przymus nauki religii w szkołach publicznych w których rodzice tego żądają. Zaczęły powstawać bezwyznaniowe szkoły , którym patronowały Robotnicze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 1949 nadzór nad tworzeniem laickich szkół przejęło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które sukcesywne rugowało naukę religii ze szkół, a nauczycieli o niewłaściwych postawach przenoszono na podrzędne stanowiska, bądź też usuwało ze szkoły. W pamięci wielu z nas istnieją jeszcze obowiązkowe składki na zakup znaczków TPD do świadectw szkolnych.

TPD do dziś dnia istniej i dziąła, także na terenie naszej gminy. Warto więc znać pewne szczegóły.

Download PDF