Monthly Archives: czerwiec 2022

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas” – św. Jan Paweł II

Nagradzanie mieszkańców c.d.

      Możliwość komentowania Nagradzanie mieszkańców c.d. została wyłączona

W dniu dzisiejszym zwróciłem się do Pana Radnego Gminy Lelis Roberta Pianki z następującą prośbą: „Podczas ostatniego posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelis /30.05.2022 r./, Wójt Stefan Prusik przekazał Radnym pisemny projekt uchwały o nagradzaniu mieszkańców. Proszę o udostępnienie mi drogą elektroniczną kopii tegoż projektu /skan/zdjęcia/”.

Ks. Józef Kulesza

      Możliwość komentowania Ks. Józef Kulesza została wyłączona

Nieustanne poszukiwania przeróżnych informacji z lokalnych dziejów odkrywają kolejne nieznane jej karty. Tym razem kilka słów o ks. Józefie Kuleszy – jednym z proboszczów parafii w Dąbrówce. Potwierdza się po raz kolejny myśl, iż kapłani posługujący w Dąbrówce, to były nietuzinkowe osoby. Patriotyzm obecny był w ich życiu tak jak kapłańska miłość do Boga i ludzi.Bóg, Honor i Ojczyzna –… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Jedynym i tragicznym nieszczęściem człowieka jest jego głupota i zarozumiałość.

Kto z mieszkańców zechce zabrać głos?

      Możliwość komentowania Kto z mieszkańców zechce zabrać głos? została wyłączona

27 czerwca 2022 będzie mieć miejsce sesja absolutoryjna, na której będzie omawiany  Raport o stanie gminy w roku 2021. To tak, jakby dyskutować nad rozlanym mlekiem. Kolejne suche wypełnienie wymogów prawa. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Lelis przedstawia Radzie Gminy Lelis… Read more »