Author Archives: bulakk

Z dziejów Dąbrówki

      Możliwość komentowania Z dziejów Dąbrówki została wyłączona

Ciekawostka. Myszkowanie w dawnych dokumentach, prasie, książkach zdjęciach etc, przynosi wiele cennych informacji z naszych dziejów. Poniżej skany z gazety Echa Płockie i Łomżyńskie z 1899 roku informujące o rozgraniczeniu gruntów w guberni łomżyńskiej, które miało się odbyć 01 kwietnia 1899 roku celem odgraniczenia gruntów włościańskich od dworskich. Pośród nich jest także i miejscowość Dąbrówka gm. Nasiadki. Obok Dąbrówki odnajdujemy… Read more »

Gmina Nasiadki w roku 1891

      Możliwość komentowania Gmina Nasiadki w roku 1891 została wyłączona

Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku w swej pracy „Powiat ostrołęcki w guberni łomżyńskiej” na str. 115 podaje opis Gminy Nasiadki z roku 1891. Zerknijmy: Kurpiowska gmina Nasiadki zaliczała się do średnich w powiecie ostrołęckim, liczyła 5863 mieszkańców, w tym tylko 12 Żydów. W jej składzie znajdowały się wyłącznie wsie określone w oficjalnej statystyce jako chłopskie, a 16 z… Read more »

Zawirowania wyborcze przodków

      Możliwość komentowania Zawirowania wyborcze przodków została wyłączona

Ciekawą wzmiankę o terenach obecnej gminy Lelis przynosi gazeta Drwęca: z dodatkami „Opiekun Młodzieży” i „Nasz Przyjaciel”, R. 13, nr 140a (28 listopada 1933) po konfiskacie nakład drugi. Artykuł „Wybory do rad gromadzkich” ukazują różnorodne problemy i zawirowania dotyczące ówczesnych wyborów. Jak widać obecnie są one podobne. Przedwojenna gromada Obierwia w gm. Durlasy na swoich listach wyborczych posiadała osoby, które… Read more »

Szkwa powita wiosnę

      Możliwość komentowania Szkwa powita wiosnę została wyłączona

W tym roku Koło Gospodyń Wiejskich „Szkwiaki” zaprasza na imprezę plenerową „POWITANIE WIOSNY W GMINIE LELIS”. Topienie Marzanny, a potem integracyjne ognisko. Początek 25 mara 2023 roku godz. 14.00 na placu wiejskim. Rok wcześniej podobną imprezę organizowało Sołectwa Szkwa. Współorganizatorem obu wydarzeń był i jest Projekt Radomir. Topienie marzanny to jeden z niewielu starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest kultywowany… Read more »

Dawne sprawy urzędowe

      Możliwość komentowania Dawne sprawy urzędowe została wyłączona

Popatrzmy poniżej. Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego w stosunku do mienia opuszczonego. Na długiej liście są także mieszkańcy naszych stron: Dąbrówki, Szkwy i Olszewki. Pozostało u nas ich mienie i była potrzeba uregulowania spraw własnościowych. Typowa urzędnicza procedura. Przedwojenny dokument ten pozwala nam poznać również nazwiska niektórych dawnych naszych mieszkańców.