Category Archives: Aktualności

W obronie Ojczyzny

      Możliwość komentowania W obronie Ojczyzny została wyłączona

Ks, Stanisław Tworkowski pisząc wspomnienia z okazji 50-tej rocznicy kapłaństwa ks. Stefana Piotrowskiego. w artykule zatytułowanym “Kapłan – żołnierz” tak wspomina swój udział w wojnie 1920: Pełniliśmy służbę sanitarną w roku 1920 jako żołnierze ArmiiOchotniczej gen. Hallera na statku „Skarbek” i na „Krypach”. Mieszkaniec Ploszyc – Józef Lipka, jako młodzieniec brał udział w wojnie obronnej 1920 roku, za co odznaczony… Read more »

Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

Ojczyznę buduje się spełnianiem obowiązku!

STOP szkodliwym praktykom

      Brak komentarzy do STOP szkodliwym praktykom

W trosce o zachowanie kultury społecznej i zasad współżycia społecznego w naszej Gminie Lelis oraz mając na względzie zapobieżenie podobnym sytuacjom, wystąpiłem do UG Lelis z poniższą prośbą: “Nawiązując do rozmowy w dniu 12 luty 2024 r przeprowadzonej w UG Lelis /w godz. ok.12.00 -12.30/., nadal oczekuję na wyjaśnienie podstaw i okoliczności działania Sołtysa wioski Dąbrówka, który odbierając wszystkie inne… Read more »

Milczący radni

      Możliwość komentowania Milczący radni została wyłączona

Spójrzmy na zapisy art. 24 ustawy o samorządzie gminnym: 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. 4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania… Read more »

Gościnna Dąbrówka

      Możliwość komentowania Gościnna Dąbrówka została wyłączona

Dąbrówka – mała kurpiowska wioska nieustannie zaprasza w swoje progi. Czyni to od zarania swych dziejów.  Żywy tu kult maryjny przyciągał i przyciąga pielgrzymów. „ O Matko Ty Dąbrowska Opiekunko nasza, Usłysz jak lud Kurpiowski pokornie uprasza” – to słowa refrenu jednej z dawnej pieśni, a  śpiewanej do dzisiaj, które dobitnie świadczą o roli tutejszej czci maryjnej dla ludu kurpiowskiego…. Read more »