Category Archives: Felietony

Dlaczego…

      Możliwość komentowania Dlaczego… została wyłączona

Zgodnie z obowiązującym prawem sołtysi na równi z radnymi otrzymują wszelkie materiały na obrady rady gminy. Radny ma obowiązek brać udział w pracach rady, sołtys zaś, ma jedynie taki przywilej. Niemniej jednak, dzięki otrzymywanym materiałom,  sołtysi są dobrze zorientowani w pracach rady. Skoro nasi radni oszczędnie dzielą się owymi materiałami z mieszkańcami, to może warto byłoby, aby stało się dobrą… Read more »

Czy, kiedy i jakie…?

      Możliwość komentowania Czy, kiedy i jakie…? została wyłączona

Czy, kiedy i jakie inwestycje planują lokalne władze gminne na terenie wiosek: Płoszyce, Gąski, Szkwa i Dąbrówka? Odpowiedź na takie pytanie dałaby mieszkańcom nadzieję na rozwój ich wiosek.Od tego zależy ich byt, dzisiaj i jutro. Wioski te, są najdalej położone od siedziby gminy i miasta powiatowego. To tereny peryferyjne naszej jednostki samorządowej i nieco zapomniane. Bez inwestycji skazane są na… Read more »

Zgodnie z przewidywaniem

      Możliwość komentowania Zgodnie z przewidywaniem została wyłączona

Budowa kurpiowskiej ścieżki szlakiem miejsc pamięci narodowej na terenie gmin Zbójna i Lelis, w ostatnim czasie stanowiła jeden z punktów porządku obrad Komisji Budżetowej Rady Gminy Zbójna. Tej Komisji trzeba było aż niespełna 6 miesięcy, by zająć stanowisko. Długo czy krótko? Co na to kodeks postępowania administracyjnego, dobre praktyki, poszanowanie obywatela itp. Data złożenia wniosku 21.11.2020r. Zgodnie z przewidywaniem radni… Read more »

„Prawo Kalego”

      Możliwość komentowania „Prawo Kalego” została wyłączona

Świat rządzi się prawami, dodajmy, najróżniejszymi. Do nich można by śmiało zaliczyć tytułowe „prawo Kalego”. Ów Kali, który je sformułował, nie był hinduskim radżą ani arabskim średniowiecznym uczonym, a czarnoskórym niewolnikiem-postacią rodem z sienkiewiczowskiej „W pustyni i w puszczy”. Wśród wielu maksym, którymi kierował się w życiu nasz bohater, znalazła się następująca „złota” zasada: „Jak ktoś Kalemu zabrać krowy, to… Read more »

Lokalne jutro…

      Możliwość komentowania Lokalne jutro… została wyłączona

Niektóre z miejscowości gminy Lelis posiadają plany odnowy. Swego czasu tworzono /czasem kopiowano/ owe plany zwłaszcza dla wymogów ubiegania się o środki zewnętrzne. Lepiej lub gorzej, mniej lub więcej, starano się o jutro określonych miejscowości. Patrzono w perspektywie szerszej i dłuższej. Praktyki tej ostatnio nie kontynuuje się. Działa się na zasadzie „tu i teraz”.  Skutek. Jutro jednych miejscowości rysuje się… Read more »