Monthly Archives: czerwiec 2022

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

św. Jan Paweł II mówił, iż praca to podstawowy wymiar ludzkiego życia. Jej znaczeniu i rozumieniu poświęcił osobną encyklikę “Laborem excersens” (“O pracy ludzkiej”) z 1981 r. “O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy” – napisał.

Adam Chętnik o Dąbrówce

      Możliwość komentowania Adam Chętnik o Dąbrówce została wyłączona

Adam Chętnik tak m.in. pisał o Dąbrówce w 1937 w swej pracy” Dąbrówka – kościół i parafia w powiecie ostrołęckim”: “…Chciałem też i ludności przypomnieć te lata, gdy Dąbrówka otoczona była przez wszystkich czcią… …Do Dąbrówki chodziłem i ja na odpusty w młode lata. A drga była piękna… …Pamiętam stare figury przy drogach, barwne stroje kurpianek i głośne modły żebraków… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Jeżeli w życiu powiodło Ci się bardziej niż innym. To zbuduj dłuższy stól, a nie wyższy płot.

Wolne myśli

      Możliwość komentowania Wolne myśli została wyłączona

Przyglądając się pracy Rady Gminy Lelis nasuwa się pytanie czy oby wszyscy z gminnych rajców prawidłowo pojmują swoją funkcje i rolę. Radni mają kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywać stałą więź z mieszkańcami. Do powinności radnych należy również przyjmowanie i przekazywanie dalej postulatów społeczności. Radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców, sprawuje on bowiem mandat wolny, czyli niezależny od… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

“Rodziny są tym ogrodem, w którym wyrastają sadzonki nowych pokoleń. W rodzinach kształtuje się przyszłość narodu” – św. Jan Paweł II