Monthly Archives: czerwiec 2022

Regulamin nagradzania mieszkańców – treść uwag

      Możliwość komentowania Regulamin nagradzania mieszkańców – treść uwag została wyłączona

Poniżej zasadnicza treść uwag, myśli, propozycji przekazanych do UG Lelis odnośnie projektu regulaminu nagradzania mieszkańców. Dział III Par. 3 pkt 1 – Rozważyć możliwość dania uprawnień zgłaszania wniosku przez grupę mieszkańców np. 20 osób, zebranie wiejskie etc Pkt 4 – Nie należy zamykać katalogu za co może być przyznania nagroda – Dodać p.pkt d w brzmieniu: „lub za inne szczególne… Read more »

Polonusy w Rzymie

      Możliwość komentowania Polonusy w Rzymie została wyłączona

Poniżej kolejna nota prasowa o aktywności ks. Edwarda Umińskiego. Ja doświadczyliśmy sami, był on aktywny w kraju, na emigracji również. Patriotyzm kapłana nieustannie trwał i rozwijał się, będąc wzorcem dla innych. To piękny powód do dumy dla dąbrowskiej wspólnoty parafialnej, pośród której posługiwał ów zacny kapłan. Budował on cywilizację życia człowieka: społecznego, kulturowego, religijnego, narodowego etc. Takich osób potrzeba nam… Read more »

Wakacje….

      Możliwość komentowania Wakacje…. została wyłączona

Kończy się kolejny rok szkolny. Rozpoczynają się wakacje, czas odpoczynku, rekreacji, nabierania sił, budowania więzi, zmiany otoczenia, zawierania nowych przyjaźni i znajomości, letnich wędrówek i wyjazdów etc. Była praca, teraz czas na “małą przerwę”. Oby ten czas był dla nas wszystkich dobrym czasem, który pozwoli nabrać sił tych fizycznych i duchowych, do dalszego zapisywania kart naszego życia.

Ballada kurpiowska

      Możliwość komentowania Ballada kurpiowska została wyłączona

Za borem, pod sosnąZęby szczerzy wilk.Bo o samym porankuKurpie będą iść. Idą, bo wojna,Bo wroga trzeba bić,By Ojczyzna wolna,By w wolnwj Polsce żyć. I poszło trzystu chłopaZ toporkiem i strzelbąBy w taki oto sposóbRozprawić się z najeźdźcą. Wnet wśród MoskaliSłychać było słowa:“Czy to też ludzie są?Czy armia morowa? Czy to biesi piekielniNa ziemię zstąpili?Uciekaj kto może!”A Kurpie wciąż wroga bili…. Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Powinniśmy strzec się najmniejszych błędów; kto albowiem nie zwraca uwagi na te małe uchybienia, zobojętnia własne sumienie, i kończy na ciężkich grzechach – św. Filip Neryusz