Category Archives: Felietony

Udział mieszkańców w obradach rad samorządu terytorialnego

      Możliwość komentowania Udział mieszkańców w obradach rad samorządu terytorialnego została wyłączona

Udział mieszkańców w posiedzeniach rad gmin i miast i ich komisji staje się coraz bardziej powszechny. Niestety, nie zawsze spotyka się on z pozytywnym odbiorem ze strony władz samorządowych. Ze zrozumiałych też względów wielu mieszkańców  nie ma możliwości uczestniczenia w tych posiedzeniach. W Statucie naszej gminy trudno odnaleźć zachęty dla mieszkańców do korzystania z tego prawa. Takie zachęty możemy spotkać… Read more »

Błędne koło

      Możliwość komentowania Błędne koło została wyłączona

Jedną z form wpływania mieszkańców na to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu są konsultacje społeczne. To podczas nich mieszkańcy mogą dzielić się pomysłami, zgłaszać wątpliwości. Słabość konsultacji społecznych tkwi w tym, iż nie są one wiążące dla władz samorządowych. Władze mogą je wziąć pod uwagę, ale nie muszą. Bywa, iż praktycznym jedynym celem ich ogłoszenia, to jedynie wypełnienie… Read more »

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy – informator budżetowy.

      Możliwość komentowania Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy – informator budżetowy. została wyłączona

Budżet jest jednym z najważniejszych dokumentów jednostki samorządu terytorialnego. Każdy mieszkaniec ma prawo znać ten dokument i zgłaszać swoje propozycje dotyczące jego treści. Dokument ten z racji swej natury jest mało zrozumiały dla większości mieszkańców. Dlatego też z punktu widzenia zasad poprawnego ich informowania sama publikacja dokumentu w BIP, jakim jest budżet, nie jest wystarczająca. Co prawda spełnia to wymagania… Read more »

Czy i jak informować mieszkańców?

      Możliwość komentowania Czy i jak informować mieszkańców? została wyłączona

Zapisy Statutu Sołectwa Dąbrówka mówią jedynie o sposobie zawiadamiania o zebraniu w sprawie wyboru Sołtysa. Milczą zaś o sposobie powiadamiania o zebraniu wiejskim zwoływanym przez Sołtysa. Par. 10.2 zawiera tylko zapis, iż jeśli mieszkańcy złożą wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, powinno ono odbyć się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że sami zaproponują termin późniejszy. Natomiast… Read more »

Radny – lider

      Możliwość komentowania Radny – lider została wyłączona

Jak pokazują badania niska aktywność społeczności przekłada się na pracę radnych. Radny jest bowiem silny lokalną społecznością. Może być jej liderem, ale może być także, co chyba częstsze, nic niemówiącym nazwiskiem na liście wyborczej czy sztucznie uśmiechniętym, wciśniętym w garnitur osobnikiem spoglądającym ze zdjęcia w urzędowym biuletynie informacji publicznej. Bez strony internetowej, bez konta na portalach społecznościowych, bez znanego mieszkańcom numeru telefonu. „Lider”, który przypomina o sobie wyborcom co cztery lata — przypudrowany… Read more »