Czy wiesz, że… (10)

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że… (10) została wyłączona

Obrzęd oblewania się wodą trwał niegdyś kilka dni, miał on zapewnić potrzebne dla zebrania obfitych plonów deszcze, zapewnić płodność, urodę i zdrowie. Obrzęd ten miał znaczenie oczyszczające. Jest to pozostałość dawnego święta agrarnego. Był on od wieków zwalczany przez kościół, ponieważ oblewanie się wodą i pobieranie za to różnego rodzaju darowizn było uważane za grzech śmiertelny. Pierwsze wiadomości na temat… Read more »

Czy wiesz, że… (9)

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że… (9) została wyłączona

W naszych stronach mają swoje korzenie rodzinne m.in. ks. kan. Zygmunt Gontarz – pochodzący z Dąbrówki /ur. 1934/ i ks. kan. Zdzisław Golan urodzony 18 sierpnia 1956 r. w Płoszycach oraz ojciec Dariusz Wiktorek OCD /ur. 31.08.1950/ z Durlas. Zwyczaj święcenia pokarmów w polskiej tradycji znany jest od wieków. Jednak w zachodnich regionach współczesnej Polski, które znalazły się w jej… Read more »

Czy wiesz, że… (8)

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że… (8) została wyłączona

W myśl par. 41 pkt 1 ppkt 5 Statutu Gminy Lelis, istnieje możliwość inicjatywy uchwałodawczej. Taką zdolność posiada grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art.18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.). Stały mieszkaniec danej miejscowości, to osoba, która przebywa w danej… Read more »

Czy wiesz, że… (7)

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że… (7) została wyłączona

W naszej gminie podczas II wojny światowej istniały cztery obozy pracy. Obozy te znajdowały się w Lelisie, Łodziskach, Olszewce i Długim Kącie. Początki Straży Grobu Pańskiego w dąbrowskiej parafii datują się na rok 1947. Proboszczem był wówczas ks. Józef Łapiński, a jej pierwszy dowódcą Jan Sęk z Płoszyc. Pierwsza drewniana szkoła w Dąbrówce zbudowana została w 1936 r. W tej… Read more »

Czy wiesz, że… (6)

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że… (6) została wyłączona

Według starodawnego zwyczaju puszczańskiego wigilię obchodzi się rano. Ci którzy jedli wigilię rano, nie jedli już nic tego dnia. Spożywanie wigilii wieczorem, po ukazaniu się pierwszej gwiazdki, jest zwyczajem nieco młodszym, datującym się na koniec XIX i początek XX wieku. Ks. Władysław Skierkowski /12.03.1886 – 20.08.1941/, oddając swe serce Kurpiom, ocalił od zapomnienia ponad 2 tys. pieśni naszego regionu. Pieśni… Read more »