Co na to nasi samorządowcy?

      Możliwość komentowania Co na to nasi samorządowcy? została wyłączona

W dniu dzisiejszym drogą elektroniczną otrzymałem pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Telekomunikacji w ramach odpowiedzi na prośbę z dnia 21.01.2021 roku. Analiza dokumentu nasuwa wiele pytań i daje wskazówki do dalszych kroków. Co zatem dalej? Czy nasi lokalni samorządowcy nadal będą czekać, aż problem sam się rozwiąż. Wówczas region straci wiele, czego nie da się już nadrobić.

Podobną prośbę otrzymał także Poseł na Sejm Pan Arkadiusz Czartoryski dnia 15.12.2020 roku. Dotychczas odpowiedzi brak.

Treść odpowiedzi poniżej:

Pan

Wojciech Wojciechowski

Prezes Zarządu

Fibee I Sp. z o.o.

Fibee IV Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,     

do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęły kolejne prośby o interwencję w sprawie inwestycji szerokopasmowych realizowanych przez Fibee I Sp. z o.o. i Fibee IV Sp. z o.o. Prośby te pochodzą od mieszkańców miejscowości objętych Państwa inwestycjami i dotyczą pojedynczych adresów lub grup adresów znajdujących się w zasięgu terytorialnym realizowanych inwestycji.

W związku z tym zwracam się z prośbą o rozważenie uzupełniającego objęcia zasięgiem Państwa sieci (zarówno realizowanej z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak i równolegle trwających inwestycji finansowanych w całości ze środków własnych) następujących adresów:

  1. Zosin 34, gmina Bełżyce, powiat lubelski, woj. lubelskie – adres ten może być objęty zasięgiem w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie lubelskim część A”, w ramach którego zadeklarowali Państwo objęcie zasięgiem 36 innych adresów w miejscowości Zosin;
  2. Dąbrówka 33C, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie – adres ten może być objęty zasięgiem w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie ostrołęckim”, w ramach którego zadeklarowali Państwo objęcie zasięgiem 111 innych adresów w miejscowości Dąbrówka;
  3. miejscowość Zawada Nowa, gmina Policzna, powiat zwoleński, woj. mazowieckie – 47 adresów z tej miejscowości może być objętych zasięgiem w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie radomskim część A”;
  4. Nowy Staw 1-11, 13-34 i 60, gmina Niemce, powiat lubelski, woj. lubelskie – adresy te mogą być objęte zasięgiem w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie lubelskim część A”, w ramach którego zadeklarowali Państwo objęcie zasięgiem 28 innych adresów w miejscowości Nowy Staw;
  5. miejscowość Hosznia Ordynacka,  gmina Goraj, powiat biłgorajski, woj. lubelskie – w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim część A1” zadeklarowali Państwo objęcie zasięgiem sieci 66 z 82 adresów w tej miejscowości, możliwych do objęcia zasięgiem tego projektu.

Ponadto, ponownie zwracam się z prośbą o rozważenie włączenia miejscowości Lipniak, gmina Michów, powiat lubartowski, woj. lubelskie, do projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie lubelskim część B1”.

Uwzględnienie wskazanych adresów i wymienionych miejscowości w Państwa zamierzeniach inwestycyjnych, a następnie ich skuteczne objęcie zasięgiem Państwa sieci, umożliwi ich mieszkańcom korzystanie z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, które w obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej są niezbędnym warunkiem możliwości podtrzymywania dotychczasowych aktywności zawodowych czy edukacyjnych w trybie zdalnym.

Proszę też o poinformowanie mnie o podjętych decyzjach inwestycyjnych, abym mogła udzielić odpowiedzi na przedstawione Państwu prośby o interwencję.

Z poważaniem

Agnieszka Krauzowicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Download PDF