Pięknie i zobowiązująco Adam Chętnik o Dąbrówce

      Możliwość komentowania Pięknie i zobowiązująco Adam Chętnik o Dąbrówce została wyłączona

„Pisząc o Dąbrówce, myślałem nie tylko o tym, by ją wyróżnić spośród innych wiosek puszczańskich, gdzie parafia i kościół powstały w specjalnych okolicznościach, gdzie na budowę kościoła – dziś najstarszego kościoła drewnianego w tych stronach – złożyło się wiele lat starań i zabiegów. Chciałem też i ludności przypomnieć te lata, gdy Dąbrówka otoczona była przez wszystkich czcią, gdy głęboka wiara ludu ściągnęła nań źródła łask Matki Bożej zwanej „Dąbrówkowską”, gdy tłumne kompanie z bliższych stron ciągnęły tu ze śpiewem pobożnym i warkotem bębnów kościelnych, aż echo biło o stropy stuletnich drzew puszczańskich.

Do Dąbrówki i ja chodziłem na odpusty w młode lata…” – cyt. A.Chętnik: Dąbrówka . Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim, Nowogród pod Łomżą 1937 rok.

Download PDF