Pomnik Stacha Konwy

      Możliwość komentowania Pomnik Stacha Konwy została wyłączona

Na łamach tygodnika ZIEMIA R.7, nr 1 z 1922 odnajdujemy relację z postawienie, poświęcenia pomnika Stacha Konwy – bohatera kurpiowskiego. Warto zapoznać się z nią, gdyż jest to relacja bezpośrednia w tych wydarzeń patriotycznych na Kurpiowszczyźnie. Zawdzięczamy ją Towarzystwo Krajoznawczemu z Nowogrodu.Postawy społeczne pośród naszego społeczeństwa uchodziły za przykład odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Ponownie duży wkład wniósł tu Adam Chętnik, któremu przynależy się ogromna nasza wdzięczność, a o której winniśmy pamiętać i realizować w praktyce. Pomyślmy jak to uczynić.

Download PDF