Z życia osady Łyse

      Możliwość komentowania Z życia osady Łyse została wyłączona

„19 marca w osadzie ŁYSE, po nabożeństwie, w pięknie udekorowanej Sali Domu Ludowego odbyła się uroczysta akademja, na którą oprócz strzelców, rezerwistów i strażaków licznie przybyli robotnicy tartaku, miejscowa ludność kurpiowska, urzędnicy, nauczycielstwo oraz dziatwa szkolna. Akademję zagaił krótkiem przemówieniem kier. Szkoły ob. Nasiadko, poczem dzieci szkolne odśpiewały szereg pieśni patriotycznych i deklamowały wiersze; następnie wygłoszono kilka przemówień. Wieczorem miejscowy zespół amatorski świetnie odegrał dwie Kroto chwile „Pokój do wynajęcia” i „Zięć z przesz­kodami”. W miłym i wesołym nastroju uroczystość zakończono późnym wieczorem. Dom Ludowy na zewnątrz był przybrany zielenią, godłem państwowem i portretem Marszałka Piłsudskiego, oraz rzęsiście ilumi­nowany. J.Rawa” – źródło: Strzelec 08.04.1934, R.16, nr 14.

Download PDF