1928 – notka o Pośle Adamie Chętniku

      Możliwość komentowania 1928 – notka o Pośle Adamie Chętniku została wyłączona

Poczytajmy notkę o Adamie Chętniku z 1928 roku. Znajduje się ona w publikacji: „Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927”, red. Dzwonkowski Kazimierz i Mościcki Henryk, Warszawa 1928. To cenne uzupełnienie wiedzy o Kurpiu z Nowogrodu. Jest ona o tyle ważna, bowiem pisana na bieżąco, nie z perspektywy kilku czy kilkudziesięciu lat. Dopełnieniem notki jest zdjęcie posła ziemi kurpiowskiej z tego okresu. Lud kurpiowski zatem, ma powody do dumy.

Download PDF