Wokół Rady Powiatu w Ostrołęce

      Możliwość komentowania Wokół Rady Powiatu w Ostrołęce została wyłączona

Gmina Lelis w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce ma trzech swoich przedstawicieli: Stanisława Subbę zam. Białobiel, Waldemara Pędzicha zam. Szafarczyska i Artura Kozłowskiego zam. Łęg Starościński.

Zatrzymajmy się na bardzo krótko wokół jednego z aspektów mandatu radnego, czyli jak radni powiatowi realizują obowiązek utrzymywania kontaktu z wyborcami?

W mass mediach odnajdujemy jedynie stronę Pana Artura Kozłowskiego jako radnego Rady Powiatu w Ostrołęce. Możemy znaleźć tam pewne dane o jego działalności w tejże radzie.

Na stronie powiatu odnajdujemy informację, iż od 01 stycznia 2022 roku radni Rady Powiatu w Ostrołęce będą pełnić dyżury telefoniczne w każdy wtorek w godzinach 15.00 – 17.30.

Subda Stanisław605 089 802
Pędzich Waldemar668 921 401
 Kozłowski Artur889 045 263

Czy to wystarczy? Odpowiedź indywidualna.

Dobrą okazją na realizację tej powinności radnego są , a w zasadzie były, zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. Kolejna możliwość w większości została niewykorzystana. Szkoda.

Download PDF