Konsekwentnie do celu

      Możliwość komentowania Konsekwentnie do celu została wyłączona

Dnia 30 września 2022 roku Rada Gminy w Lelisie otrzymała wniosek o podjęcie zawieszonych prac nad uchwaleniem regulaminu nagradzania mieszkańców. Skan wniosku poniżej.

Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy samorządowcy ignorują mieszkańców, a skupiają się jedynie na realizacji wąskich priorytetów. Błędem jest myślenie, iż można dobro ogółu przedłożyć ponad partykularny interes. Ten komu przyświeca faktyczne dobro innych będzie konsekwentnie dążył do realizacji wyznaczonych celów. Prawdą też jest fakt, jak mówi powiedzenie, „iż nie ma co się kopać z koniem”, ale też prawdą jest to, że koń ma służyć woźnicy, a woźnica ma dbać o konia.

Download PDF