Co z naszą oświatą?

      Możliwość komentowania Co z naszą oświatą? została wyłączona

Na stronie UG Lelis czytamy:

25 stycznia 2023 r. podczas XLIX sesji Rady Gminy Lelis na sali konferencyjnej gościliśmy szczególnie uzdolnionych uczniów z tereny naszej gminy. Wójt Stefan Prusik wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lelis Anną Dobkowską i dyrektorem Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli Andrzejem Przeradzkim uroczyście pogratulowali i wręczyli uczniom symboliczne dyplomy. Przyznane nagrody pieniężne zostały przekazane na konta w ramach programu Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne.
Nagrodę Edukacyjną Gminy Lelis za rok szkolny 2021/2022 przyznano 19 uczniom z terenu Gminy Lelis
.

Dwie nagrody były w kategorii osiągnięcia artystyczne SP Lelis i SP Łęg Przedmiejski/, pozostałe osiągnięcia sportowe /SP Nasiadki i SP Łęg Staroścński, SP Lelis, LO w Łodzi//. Brak było nagród za osiągnięcia w nauce, co szczególnie budzi niepokój. Czyżby osiągane wyniki w nauce były tak niskie i nie zasługiwały na wyróżnienie? Może ktoś nam wytłumaczy ten fakt.

Od lat słyszymy od włodarza o problemach finansowania utrzymania naszych placówek oświatowych. Mówi się, ale czy realnie szuka się rozwiązań w tym zakresie? NIE. Zachowuje się status quo, bo temat wrażliwy i mogący wpłynąć negatywnie na wynik wyborczy. Nie rozwiązywane problemy rosną, wracają ze zdwojoną siłą i robią krzywdę lokalnej społeczności, czyli nam. Miejmy nadzieję, że to nie przekłada się na wyniki w nauce naszych pociech.

Rozwiązywanie problemów mieszkańców winno mieć charakter nie medialny, ale realny.

Download PDF