Wokół wyborów sołeckich – nowy termin we Szkwie

      Możliwość komentowania Wokół wyborów sołeckich – nowy termin we Szkwie została wyłączona

Jak można przeczytać na FB Sołectwa Szkwa jest nowy termin wyborów sołeckich w tej miejscowości. Pani Sołtys pisze:

W wyniku nagłej choroby Sołtysa, Rada Sołecka wnioskowała do Wójta o przesunięcie terminu wyborów i zmianę miejsca na gospodarstwo agroturystyczne. Przed chwilą otrzymałam zarządzanie. Nowy termin 26 luty 2023 godz 13- plac wiejski w Szkwie.

Pismo Wójta brzmi:

Co z tego wynika:

  • Piękna postawa Rady Sołeckiej Sołectwa Szkwa, która doceniając pracę Pani Sołtys i mając na względzie zasady współżycia społecznego, bierze sprawy w swoje ręce i interweniuje u Wójta. Jak widać skutecznie w zakresie zmiany terminu wyborów.
  • Wójt nadal utrzymuje jednak nieugięte stanowisko co do miejsca wyborów, czyli wybiera plac wiejski. Nie ustosunkowuje się ani słowem do proponowanego przez Panią Sołtys i Radę Sołecką gospodarstwa agroturystycznego. Pamiętajmy! Mamy zimę a i w innych miejscowościach zebrania odbywały się w lokalach nie należących do samorządu. To chyba raczej można. Może opinia publiczna pozna kiedyś powody takiej decyzji Wójta.
  • Myślę, iż ostatnie zdanie pisma Wójta “Powyższy termin należy traktować jako ostateczny”, trudno określić trafnym posunięciem. Choroba przecież nie wybiera dnia, miejsca, godziny czy osoby. Nikt jej przecież też nie wypatruje.
  • Pani Sołtys życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i gratulujemy takiej Rady Sołeckiej.

https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Szkwa-293633731342910/?cft[0]=AZWcYqwyKnSZRvCQyKNUAAOVhegVpZjPRSuS19_bZhYtr7tl9aCAefxaRwDRYgoHFXd1IXlIvtk2kvOr_dqlBMwlmTFbma8EAwYWcUIZK0jjgJKmUYGsiBf6WFCD657z35v1Uu8tXlGGAdN3m2hYWdr495VQIWEhdsAeH8Hmg7tYIBvdb2wbRlF6FYV9VZH-r-8&tn=-UC%2CP-R

Download PDF