Legendy o naszych wioskach

      Możliwość komentowania Legendy o naszych wioskach została wyłączona

“Kronika wiadomości lokalnych i zagranicznych ” nr 111 z dnia 28.04.1860 w artykule zatytułowanym “Listy o Guberni Płockiej” przynosi nam cenne legendy o kurpiowskich wioskach: Gibałce, Szafarczyskach, Dabrówce, czy jeziorze Krusko. Owe legendy rzucają jasne światło na naszą historię lokalną. Przytoczone w nich nazwy funkcjonują do dzisiaj. Dąbrówka ma swoje łąki w krzyżaku, a i kopana góra jest pomiędzy Kurpiewsimi, Szafarczyskami a Łegiem Starościńskim. A pochodzenie  nazwy wioski Dąbrówki /pierwsza dotąd odszukana pisana nazwa Dombrowka – pochodzi z 1750 roku i znajduje się w aktach parafii farnej w Ostrołece/, Być może, daje to też pewwne światło na zaistnienie pierwszej kaplicy w Dąbrówce i powstanie późniejszej parafii. Odpusty zgadzają się, a dziedziczka z Drogoszewa tam żyłą. Zestawiając więc owe legendy z innymi danymi, można pokusić się o  przypuszczenie dużej ich wiarygodność.  Poczytajmy zatem:

100

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

101

102

103

 

Download PDF