Lepiej późno…

      Możliwość komentowania Lepiej późno… została wyłączona

W dniu dzisiejszym /19.08.2019 r./ na stronie Urzędu Gminy Lelis www.lelis.pl, ukazała się informacja wraz z uzasadnieniem i linkiem do raportu, iż na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do przyjmowania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych znajdujących się na terenie gminy Lelis.

Wniosek o przekazanie stosownej w tym zakresie informacji rolnikom naszej gminy m.in. ustnie złożyłem już w dniu 08.08.2019 roku, podczas wizyty w tym urzędzie. Posiadane kanały komunikowania się z mieszkańcami w łatwy i szybki sposób pozwalają dotrzeć do nich praktycznie z każdą informacją, eliminując jednocześnie większość zbędnych trudnych sytuacji.

Bieżące, rzetelne i szerokie przekazywanie informacji do mieszkańców gminy winien stanowić nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania urzędu, wynikający z przepisów prawa i zwykłego szacunku do obywatela – podatnika. /K.Bulak/

Download PDF