Wymowne…

      Możliwość komentowania Wymowne… została wyłączona

Pan Kamil Stepnowski – Radny Gminy Lelis po raz kolejny skorzystał z prawa złożenia interpelacji, które przypisane jest do wykonywania mandatu radnego. Jak dotychczas, ok. 90% złożonych interpelacji radych w obecnej kadencji jest jego autorstwa. Dlaczego pozostali radni są bardzo wstrzemięźliwi w tym zakresie? Warto, aby opinia publiczna poznała powody tej sytuacji.

Złożona interpelacja datowana jest na dzień 15 marca 2021 roku i dotyczy zakupu działek na cele sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Lelis w okresie ostatnich 11 lat.

Zgodnie z terminem odpowiedź została udzielona 29 marca 2021 roku. Z jej treścią można zapoznać się na stronie www.lelis.pl w zakładce RADA GMINY/Interpelacje.

Warto zwrócić uwagę na miejscowości, ilość działek i ich cenę, która ustala się na drodze negocjacji. Ciekawa też jest pozycja nr 9 z Olszewki.

Download PDF