Powiedzenia ludowe

      Możliwość komentowania Powiedzenia ludowe została wyłączona

Niezależnie od regionu i kultury ludzie przestrzegają podobnych podstawowych reguł życia społecznego. Za dobre uważane są m.in. lojalność wobec grupy i rodziny, odwaga czy sprawiedliwy podział dóbr i szacunek dla własności.

Naukowcy z University of Oxford przeanalizowali etnograficzne źródła z 60 krajów, aby odpowiedzieć na pytanie, czy moralne reguły mają charakter uniwersalny, czy też zależą od danej społeczności.

Okazało się, że niezależnie od kultury, za moralne ludzie uważają pomoc rodzinie, grupie, odwdzięczanie się za przysługi, odwagę, specjalny wzgląd na zwierzchników, uczciwy podział dóbr i poszanowanie dla cudzej własności.

Ciekawe powiedzenia ludowe odnośnie życia moralnego przynosi gazeta RODZINA R.7, nr. 1 z 1892. Zatrzymajmy się na nich chociaż na chwilę.

Download PDF