Foto z Nasiadek

      Możliwość komentowania Foto z Nasiadek została wyłączona

Zdjęcie obok przedstawia zdobienie chaty z Nasiadek. Autor Adam Chętnik. Zamieszczone w tygodniku Ziemia 1914 rok, R.5. nr 9. Czy jeszcze znajdziemy u nas domy z takim zdobnictwem? Rozejrzyjmy się i utrwalmy je jeśli są. Czasem zbyt pochopnie pozbywamy się świadectw kultury naszych przodków kurpiowskich. Z pozoru może nic nie znaczące, ale jednak stanowią cenne świadectwo życia i działalności Kurpiów. Jeśli przypadkiem mamy coś z tej dziedziny, przekażmy je np. Państwu Mariannie i Waldemarowi Pędzich z Szafarczysk, którzy nadadzą im drugie życie w starej chacie kurpiowskiej.

Download PDF