Jaki powinien być radny?

      Możliwość komentowania Jaki powinien być radny? została wyłączona

Najkrócej mówiąc radny powinien wykazywać dbałość o interes publiczny, powinien okazywać godne zachowanie przy wykonywaniu powierzonej mu funkcji oraz powinien być uprzejmy i życzliwy w kontakcie z obywatelami, a zwłaszcza z tymi, którzy nie byli jego wyborcami.

Czy każdy radny wypełnia owe wymogi. Trudno oczekiwać, iż jest to udziałem wszystkich radnych. Niestety i u nas bywa różnie. Czy każdy radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami? Trudno odpowiedzieć „TAK”. A może zapominanie o elementarnych potrzebach niektórych wiosek lub też sytuacje nie podawania ręki wypełniają owe wymogi? Wiedza i dociekliwość to siła radnego, czy każdy ją ma i wykorzystuje?

Pamiętajmy, iż nie mamy możliwości złożenia skargi na radnego ani do rady gminy, ani do innych instytucji, gdyż w ten sposób wpływałoby się na jego swobodę w wykonywaniu mandatu. Radny, którego nie obchodziły sprawy wspólnoty, może jedynie nie zostać ponownie wybrany.

Download PDF