Czy nie stać nas na to?

      Możliwość komentowania Czy nie stać nas na to? została wyłączona

W publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku zatytułowanej: „Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim” odnajdujemy taki oto ciekawy wpis o Kuziach:

„..Kuzie (fot. nr 249) – [za s. z.: 16.4.64. Rozpędziwszy załogę w Gątorzach ruszyli Wolski, Kaziegrodzki iBugielski ku Nowogrodowi, a stamtąd pod Kuzie, gdzie spotkali się z5 (?) rotami piechoty moskiewskiej. Pozycja sprzyjała powstańcom, atoli niestosowne rozstawienie pierwszej linii bojowej i przewaga liczebna nieprzy-jaciela sprawiły, iż centrum dowodzone przez Wolskiego i Kaziegrodzkiego, silnie zaatakowane, po krótkim boju zostało rozbite. Trzecia kompania, tj. Bugielskiego, stanowiąca lewe skrzydło, zrejterowała, straciwszy 3 ludzi. Trzech oficerów z1. i2. kompanii wzięli Moskale do niewoli i rozstrzelali 3-go maja Lemanach, Łasze (?) i Łączkach.] przypomina nam o tym fotografia archiwalna zpośpiesznie wyciętym krzyżem, na drzewie pod Kuziami, być może miejscu wiecznego spoczynku powstańców. wymaga symbolicznego upamiętnienia.” – s. 57.

Wpis ubogacony jest fotografią:

Powstańczy krzyż wyryty na drzewie w Kuziach

Mijają lata, a my wciąż mamy wiele do zrobienia w tym zakresie. Przywołajmy tu chociażby grób ks. Walentego Placyda Podgórskiego w Dąbrówce – powstańca styczniowego. Jak dotychczas czynione wszelkie próby uznania go za miejsce pamięci narodowej natrafiają na zamknięte drzwi. Dlaczego tak jest…?

Download PDF