XXXI sesja Rady Gminy Lelis

      Możliwość komentowania XXXI sesja Rady Gminy Lelis została wyłączona

XXXI sesja Rady Gminy Lelis została zwołana na dzień 28 października 2021 r. (czwartek) na godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie.

Agenda obrad obejmuje m.in.:

  • Informacje o stanie realizacji gminnych zadań oświatowych o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lelis w roku szkolnym 2020/202;
  • Informacje przewodniczącego rady gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych;
  • Informacje wójta gminy o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza gminy,skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta;
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2021-2024;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej rok 2021;
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.

Na godz. 8.00 zwołano posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Godz. . wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Download PDF