Debatujmy

      Możliwość komentowania Debatujmy została wyłączona

Na stronie UG Lelis czytamy: „ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LELIS  ZA ROK 2020 Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis  przedstawia Radzie Gminy Lelis Raport o stanie Gminy Lelis za rok 2020. Raport… Read more »

Pięknie o młodzieży diecezji łomżyńskiej

      Możliwość komentowania Pięknie o młodzieży diecezji łomżyńskiej została wyłączona

Na łamach gazety „Wszechpolak: narodowe pismo akademickie” 11.07.1937, R1, nr 24, odnajdujemy piękny artykuł o pielgrzymce młodzieży z diecezji łomżyńskiej na Jasną Góórę. W relacji czytamy  m.in.:  „…Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie i wspaniała procesja, która drugiego dnia pobytu w Częstochowie wieczorem wyruszyła na  wały Jasnej Góry. Niesione w procesji przez wszystkich uczestników płonące lampiony, wznoszące się i opadające równomiernie… Read more »

Bienduszka – budujący widok

      Możliwość komentowania Bienduszka – budujący widok została wyłączona

W krajobrazie miejscowości Bienduszka 14 gm. Zbójna pow. łomżyński woj. podlaskie, mieści się taki oto patriotyczny widok. Przed posesją stoi przydrożny krzyż z 1920 roku, a tuż obok tabliczka z obrazem Wojciecha Kossaka „Apotoeza Wojska Polskiego”. Nad nią chorągiewka biało-czerwona. Wszystko razem daje wiele do myślenia i pobudza do umiłowania Ojczyzny, tej dużej i małej. Wojciech Kossak „Apoteoza Wojska Polskiego”…. Read more »

Jaki powinien być radny?

      Możliwość komentowania Jaki powinien być radny? została wyłączona

Najkrócej mówiąc radny powinien wykazywać dbałość o interes publiczny, powinien okazywać godne zachowanie przy wykonywaniu powierzonej mu funkcji oraz powinien być uprzejmy i życzliwy w kontakcie z obywatelami, a zwłaszcza z tymi, którzy nie byli jego wyborcami. Czy każdy radny wypełnia owe wymogi. Trudno oczekiwać, iż jest to udziałem wszystkich radnych. Niestety i u nas bywa różnie. Czy każdy radny… Read more »

Czy nie stać nas na to?

      Możliwość komentowania Czy nie stać nas na to? została wyłączona

W publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku zatytułowanej: „Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim” odnajdujemy taki oto ciekawy wpis o Kuziach: „..Kuzie (fot. nr 249) – [za s. z.: 16.4.64. Rozpędziwszy załogę w Gątorzach ruszyli Wolski, Kaziegrodzki iBugielski ku Nowogrodowi, a stamtąd pod Kuzie, gdzie spotkali się z5 (?) rotami piechoty moskiewskiej. Pozycja sprzyjała powstańcom, atoli… Read more »