Sięgnijmy do tej lektury

      Możliwość komentowania Sięgnijmy do tej lektury została wyłączona

„…Oby książeczka niniejsza przyczyniła się choć w części do zroszenia osłych serc i pogłębienia Wiary Ojców…” tak kończy Adam Chętnik swój wstęp do książeczki „Dąbrówka , kościół i parafia w pow. ostrołęckim z 9 ilustracjami”, Nowogród pod Łomżą 1937. Wydawnictwo autora, niniejszy egzemplarz drukowany przy poparciu ks. Fr. Sokołowskiego z Dąbrówki.

Niespodzianki nie ma

      Możliwość komentowania Niespodzianki nie ma została wyłączona

Dnia 07.05.2021 roku drogą elektroniczną skierowałem do UG Lelis następująca prośbę „Proszę o info zwrotne odnośnie podjętych decyzji i działań w kwestiach lepszego oznakowania kwater wojennych w miejscowościach Szkwa, Kurpiewskie i Dąbrówka.W tym zakresie, w drugiej połowie 2020 roku, wraz z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej z Białegostoku, prowadzone były z UG LELIS stosowne rozmowy. Padły też konkretne deklaracje„ Po 30… Read more »

Myśli na czasie – „parcie na szkło”

      Możliwość komentowania Myśli na czasie – „parcie na szkło” została wyłączona

Słownik języka polskiego tak definiuje tytułowe powiedzenie: „niepohamowana chęć występowania w telewizji lub w ogóle w mediach”. Parciem na szkło nazywa się sytuację, w której ktoś wszelkie swoje aktywności w życiu prywatnym oraz zawodowym ukierunkowuje w taki sposób, by stały się one atrakcyjne dla mediów. Jest to bardzo charakterystyczny postępowanie celebrytów, którzy publikują zdjęcia nawet z najbardziej intymnych wydarzeń w… Read more »

Głos debaty

      Możliwość komentowania Głos debaty została wyłączona

Analiza upublicznionego Raportu o stanie Gminy Lelis za rok 2020, jako realizacja ustawowego obowiązku włodarza gminy, nasuwa pewne myśli i wnioski. Udział w debacie podczas najbliższej sesji rady gminy nie zawsze jest możliwy. Powody są różne: praca, obowiązki, wymogi formalne itp. W tej sytuacji jedynie kilka drobnych słów spostrzeżeń za pośrednictwem tego środka komunikowania się. Większość danych zawartych w raporcie,… Read more »