Prawnik dla radnych

      Możliwość komentowania Prawnik dla radnych została wyłączona

Statut Gminy Lelis zapewnia radzie gminy możliwość korzystania z usług prawniczych świadczonych przez urząd gminy. Nie jest to jednak “niezależna obsługa prawna“, a w praktyce takiej właśnie potrzeba radnym. Realnie jest tak, iż opłacany przez urząd, zawsze będzie trzymał stronę zleceniodawcy.

Zdarza się bowiem, że np. opozycyjni radni nie są w stanie uzyskać satysfakcjonujących informacji od radców zatrudnianych przez wójta. Obecny system prawny nie przewiduje rozwiązania tego problemu. Pozostaje jedynie społeczny zakup opinii prawnej przez zainteresowanych radnych, którzy mogą pokryć koszty sporządzenia drugiej opinii prawnej na przykład ze środków pochodzących z ich diet, czyli koszty te można pokryć tzw. metodą składkową. I tu jawi się istotny problem braku równości stron: wójta i radnych.  Jak widać, obowiązujące przepisy faworyzują w tym / i nie tylko/ zakresie organ wykonawczy gminy.

Trudno oczekiwać systemowych rozwiązań w tym temacie, ale jak pokazuje życie bez opinii prawnych, radni jedynie mogą “bawić” się w organ uchwałodawczy gminy. Co prawda za nic oni nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, ale bez merytorycznego wsparcia prawnika, trudno mówić, iż są oni w stanie podjąć uchwały służące dobru mieszkańców. Taki chyba jest cel i zadanie radnych.

W Gminie Lelis mamy 11 nowicjuszy w 15-sto osobowym składzie rady. Nikt z radnych nie ma też raczej merytorycznego przygotowania prawnego. Pomoc prawna dla nich staje się więc życiową koniecznością. Czy stać zatem będzie radnych chociażby na okazjonalną “zrzutkę”, by wynająć niezależnego prawnika?

Pamiętajmy! Bycie radnym to służba społeczna, a nie działalność zarobkowa.

 

 

 

Download PDF