Życiowe potrzeby

      Możliwość komentowania Życiowe potrzeby została wyłączona

Dąbrówka, Szkwa, Gąski, Nasiadki, Szafarczyska, Kurpiewskie to m.in. wioski Gminy Lelis, które  niezwłocznie potrzebują działań rozwojowych.Dalsze działania pozorne, pod publikę, doraźne czy na pokaz nie dają im podstaw do rozkwitu. Bez nich w nieco dłuższej perspektywie czasowej miejscowości te skazane są na zanikanie, wyludnienie, upadek. Nie pozwólmy na to!!!

Ostatnie decyzje wyborcze nie napawają optymizmem. Zasadniczo został zachowany status quo, a jedynie Kurpiewskie wykorzystały swoją szansę i mają “swego” radnego. Płoszyce i Gąski, rzec można utraciły go.Nasiadki i Dąbrówka od lat bez zmian, co w praktyce oznacza cofanie się.

Pilna potrzeba nam inwestycji, działań które zachęcą nowych lub młodych ludzi do zamieszkanie w tych miejscowościach.Usilne działania sołtysów nie wystarczą. Tu trzeba odważnych i poważnych decyzji oraz nakładów finansowych. Pomysłu na jutro.

Przeanalizujmy sytuację i skupmy się, by zawalczyć o jutro naszych miejscowości. Spójrzmy chociażby na zlewnie mleka w Dąbrówce. Czy usilne, wieloletnie pompowanie funduszy publicznych w budynek zachęci kogoś do zamieszkania w tej wiosce? Pomimo prowadzonych dotychczasowych działań, on nigdy raczej nie spełni wymogów budynku użyteczności publicznej, a świetlice wiejskie przecież nimi są. Co nie oznacza, iż nie jest on potrzebny, ale czy to naprawdę jest świetlica wiejska XXI wieku? Rok ma 365 dni i to rzeczywiście wymagających, a nie jednej lub dwóch okazji.

Kiedyś w Dąbrówce było przedszkole dla maluchów, kilka sklepów, urząd pocztowy, komunikacja publiczna, spółdzielnia zdrowia, baza GS Samopomoc Chłopska,olejarnia, punkt apteczny, klub rolnika, kiosk Ruch, zlewnia mleka, rzeźnia, tartaki, kuźnia, szewc, działał LZS i Kółko Rolnicze, był urząd nadleśnictwa, dom nauczyciela, filia SKR-u etc.

Jeśli pozostaniemy obojętni, to szanse na to, aby nasze dzieci nie opuściły swych rodzinnych wiosek są mizerne. I co wówczas…??? W teraźniejszych realiach, na cud napływu nowych mieszkańców trudno raczej liczyć. Jak najszybciej zejdźmy z tej równi pochyłej….

Download PDF