Notatki z Powstania Styczniowego

      Możliwość komentowania Notatki z Powstania Styczniowego została wyłączona

Warto zapoznać się z źródłowymi relacjami z bitw i potyczek lat 1863-1864 na Kurpiach – Gontarze i Kuzie.. Relacje te zostały zebrane i opracowane w 1913 roku. Czyli po ok. 50 latach od dnia ich wydarzenia. Zdarza się, iż są one czasem rozbieżne, zawierające błędne informacje. Z uwagi na czas, autora i wydawnictwo należy przyjąć, iż poniższe relacje noszą znamiona wysokiej autentyczności. Owocnej lektury…

1913
Download PDF